Amazon Ethernet Adapter cho Fire TV

450,000

  • Kết nối thiết bị Amazon Fire TV với Internet thông qua dây mạng LAN
  • Dể dàng cài đặt và sử dụng
  • 10/100 Ethernet
Danh mục: