Rút ngắn thời gian chạy Screensaver trên Amazon Fire TV Stick

Mặc định thiết bị Amazon Fire TV Stick chỉ cho phép bạn lựa chọn thời gian 5, 10 hoặc 15 phút mới có thể chạy được screen saver, không có lựa chọn nào để tùy chỉnh thời gian này cả.

Tuy nhiên, vẫn có cách để cấu hình cho thiết bị này của Amazon có thể tự động kích hoạt screen saver sau một khoảng thời gian do bạn tự lựa chọn, bao nhiêu cũng được. Cách này không cần phải root thiết bị, tuy nhiên cần phải làm quen chút với giao diện dòng lệnh để thao tác.

Mặc định, Amazon Fire TV Stick sẽ có thời gian ngủ – sleep timer là 20 phút nếu như thiết bị không có hoạt động gì, hướng dẫn này của Gu có thể tùy chỉnh cả thời gian ngủ và thời gian bắt đầu chạy screensaver hoặc tắt đi cũng được. Áp dụng cho thiết bị Amazon Fire TV StickAmazon Fire TV Stick 4K.

Thời gian để cấu hình thông số thời gian trên Fire TV Stick sử dụng là milliseconds, mili giây. 1 giây bằng 1000 mili giây, 10 giây là 10000 mili giây. Thời gian ngủ mặc định là 1200000 tương ứng 20 phút, còn thời gian chạy screen saver mặc định là 300000 mili giây, tương ứng 5 phút.

Thời gian ngủ sẽ bắt đầu đếm ngay lập tức khi thiết bị không hoạt động, chứ không phải khi screensaver bắt đầu chạy. Nếu bạn cài đặt thời gian screensaver là 5 phút và thời gian ngủ là 10 phút, thì sau khi screensaver chạy được 5 phút thì thiết bị sẽ tạm ngừng hoạt động, về chế độ ngủ.

Các bước cài đặt thời gian trên Amazon Fire TV

1. Kết nối với Fire TV sử dụng ADB

2. Sử dụng lệnh sau tương ứng:

– Cài đặt thời gian ngủ cho Fire TV

adb shell settings put secure sleep_timeout 123456789

– Cài đặt thời gian chạy screen saver cho Fire TV

adb shell settings put system screen_off_timeout 123456789

Bạn chú ý thay đổi thông số 123456789 bằng giá trị mới mong muốn nhé, tính bằng mili giây. Nếu muốn tắt luôn chế độ ngủ và tắt screen saver, bạn hãy sử dụng lần lượt 2 tham số là 02147460000.

3. Kiểm tra lại thời gian đã được lưu lại chưa bạn hãy sử dụng câu lệnh sau

– Kiểm tra cấu hình thời gian ngủ

adb shell settings get secure sleep_timeout

– Kiểm tra cấu hình thời gian chạy screen saver

adb shell settings get system screen_off_timeout

Chúc bạn thành công.

Comment của bạn

Trả lời

Chat Zalo
0848 480 466