Yêu cầu Google Assistant thực hiện nhiều việc cùng một lúc

Bạn có thể yêu cầu Google Assistant thực hiện 2 lệnh cùng một lúc bằng cách kết hợp 2 truy vấn sử dụng từ “and“.

Ví dụ, bạn có thể ra lệnh cho Google Assistant

  • “Hey Google, turn up the volume and play music.”
  • “Hey Google, what time is it and what is the weather?”
  • “Hey Google, turn on the lights in the kitchen and in the bedroom.”

Ngoài cách sử dụng từ kết nối “and”, bạn còn có thể kết hợp nhiều câu lệnh cùng một lúc bằng cách sử dụng Routine. Chi tiết mình sẽ giới thiệu trong bài viết sau.

Bạn đã sẵn sàng? Đặt mua Google Home Mini để trải nghiệm ngay!

Comment của bạn

Trả lời