Đã có thể gọi trực tiếp Alexa trên Windows 10

Một tin đáng vui ngay đầu tháng 5 cho những người dùng trợ lý ảo Amazon Alexa. Giờ đây, Alexa đã có thể được gọi trực tiếp trên bất kỳ máy tính chạy Windows 10 nào.

Cụ thể, trong phiên bản cập nhật mới nhất của ứng dụng Alexa trên Microsoft Store, trợ lý ảo đã có thể được đánh thức bằng giọng nói khi ứng dụng đang chạy ẩn hoặc bị thu nhỏ (minimize). Bên cạnh đó, Amazon cũng cập nhật thêm tính năng phát lại nhạc từ Pandora cho ứng dụng Alexa.

Ứng dụng Amazon Alexa lần đầu tiên xuất hiện trên Microsoft Store vào tháng 11 năm ngoái. Tuy vậy, tính năng đánh thức bằng giọng nói chỉ khả dụng trên một số lượng hạn chế máy tính tích hợp sẵn Alexa. Còn đâu, bạn sẽ phải nhấn nút để đánh thức và ra lệnh cho trợ lý ảo Alexa. Giờ đây, với bản cập nhật mới, bạn đã có thể đánh thức luôn bằng lệnh thoại. Bạn cũng có thể thiết lập trên ứng dụng giữa việc nhấn nút ra lệnh hoặc lệnh thoại trực tiếp

Như vậy, chiếc máy tính của bạn đã trở thành một thiết bị tích hợp trợ lý ảo Alexa.

Có thể thấy, ứng dụng Alexa trên Windows 10 là một phần quan trọng trong sự hợp tác đang diễn ra giữa Amazon và Microsoft. Cùng với việc ra mắt ứng dụng Alexa trên Xbox One, hai công ty cũng đã tích hợp trợ lý ảo giọng nói của 2 bên. Vì vậy, bạn có thể gọi Cortana từ bên trong Alexa và ngược lại.

Comment của bạn

Trả lời